Anëtar në shoqata profesionale ndërkombëtare

Agni Dika është anëtar i katër shoqatave shkencore ndërkombëtatre, të cilat llogariten si shoqatat më të rëndësishmet botërore nga fusha e Shkencave Kompjuterike:

  • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Shoqata më e madhe botërore për përparimin e teknologjisë.
  • New York Academy of Sciences (NYAS). Shoqata më e vjetër në SHBA dhe njëkohësisht është shoqatë shumdomethënëse në komunitetin shkencor ndërkombëtar.
  • World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEA). Shoqatë e përqëndruar në promovimin dhe zhvillimin e metodave dhe teknikave kompjuterike, si dhe në zbatimin e tyre në shkencë dhe inxhinieri.
  • Association for Computing Machinery (ACM). Shoqata më e madhe botërore për arsim dhe shkenc në informatikë.