Publikime tjera

Intervista për emisione televizive:

1. RTK - Agni Dika 15.02.2014 (Pjesa e parë)

2. RTK - Agni Dika 15.02.2014 (Pjesa e dytë)

3. Alsat M - Agni Dika 29.03.2009 (Pjesa e parë)

4. Alsat M - Agni Dika 29.03.2009 (Pjesa e dytë)        

 

       Publikime tjera:

  • Nebi Caka, Agni Dika, Seb Rodiqi. Fjalor i informatikës, anglisht - shqip, shqip - anglisht, f. 499. Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, Kosovë, 2005. ISBN 9951-413-33-1. 
  • Agni Dika. Bazat e Informatikës dhe të Kompjuterikës. Libër nga fusha e informatikës, f.360. BIT, Shkup, Maqedoni, 1992.
  • Agni Dika, Seb Rodiqi. Kompjuteri për të gjithë. Libër nga fusha e informatikës, f.331. BIT, Shkup, Maqedoni, 1998, 2000, 2003.
  • Agni Dika. Sistemi Operativ MS-DOS, doracak. Libër nga fusha e informatikës, f. 89. BIT, Prishtinë, Kosovë, 1997.
  • Agni Dika. Evaluation of Algorithms for Analysis of Complex Digital Circuits. Doctoral dissertation. University of Zagreb, Electrotechnical Faculty, Zagreb, Croatia, 1989.
  • Agni Dika. Simulation of Work of Microcomputer With Microprocessor MC6800. Pako me programe simuluese i shkruar gjatë qëndrimit në Fakultetin Elektroteknik të Universitetit "George Washington", f. 87. Washington DC, USA, 1982